10.8. | Odkaz na fotogalerii z oslavy začátku prázdnin

V pátek 29. 6. 2018 jsme při mši svaté poděkovali za uplynulý školní rok a na farní zahradě pak oslavili začátek prázdnin kuličkiádou a táborákem.

odkaz na fotogalerii


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.8. | Fotografie z uvedení nového pana faráře Petra Šikuly

V neděli 24. 6. 2018 byl hustopečským děkanem P. Janem Nekudou oficiálně uveden nový pan farář P. ThLic. Petr Šikula. Přejeme mu pro jeho nynější službu v kloboucké farnosti dostatek fyzické i duševní síly a do všech kroků hojnost Božího požehnání.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.8. | Fotografie z rozloučení s otcem Trtílkem

Ve středu 27. 6. 2018 sloužil poslední mši v Kloboukách P. František Trtílek, rozloučili se s ním kloboučtí farníci, představitelé města i bratři a sestry z místního Farního sboru Českobratrské církve evangelické.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


26.6. | Rozloučení s otcem Trtílkem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


26.6. | Fotografie z Prvního svatého přijímání

3. června 2018 přistoupilo v Kloboukách k prvnímu svatému přijímání 7 děvčat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.6. | Fotogalerie z poutě v kapli sv. Barbory

Tradiční pouť v kapli sv. Barbory 27. 5. 2018 celebroval P. Pavel Kafka, odpoledne se uskutečnil koncert sváteční hudby od baroka po 20. století Martina Doležela (zpěv) a Ondřeje Špačka (klávesy)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.6. | Odkaz na fotogalerii z poutě na Velehrad

8. května 2018 jsme se vypravili na farní pouť na Velehrad.

odkaz na fotogalerii


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.6. | Fotogalerie z přednášky Kateřiny Lachmanové

1. května 2018 se v našem kostele konala přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD.
na téma "Je možné uzdravení historie?"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.6. | Fotografie z letošní Křížové cesty

Na Velký pátek 30. 3. 2018 jsme se po cestě k Příhonskému kříži zamysleli nad jednotlivými zastaveními křížové cesty.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.5. | Pozvánka na SVÁTEČNÍ KONCERT

V neděli 27. května 2018 v 15:00 v kapli sv. Barbory v Kloboukách u Brna
Sváteční hudba od baroka po 20. století
Leták ke stažení zde


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2. | JARO 2018

Katolický církevní rok má dvě tzv. DOBY. Tou první začíná nový církevní, bohoslužebný liturgický rok. Je to Advent s Vánocemi. Ta druhá je určité vyvrcholení tohoto roku, je to doba Postní s Velikonoční. Mezi těmito "dobami" jsou dvě mezidobí.

My letos v polovině února vstupujeme do Postní doby, která nás připravuje na Velikonoce. Ona sama už patří do velikonočního okruhu. Tradičně začíná Popeleční středou. Při bohoslužbě tohoto dne si necháváme sypat popel na hlavu na znamení své pomíjejícnosti, že jsme prach a v prach se navrátíme. Na Popeleční středu je v katolické církvi přísný půst. Je to půst od masa, tím jsou vázáni všichni a půst újmy, který dovoluje katolíkovi od 18-60 let jenom jednou se toho dne najíst dosyta. Ale i celá Postní doba vede ke kajícnosti a k pokání za hříchy. Ježíš říká, že když nebudeme konat pokání, všichni zahyneme, jako těch osmnáct, na které padla věž v jeruzalémské čtvrti Siloe, nebo jako ti Izraelci, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Přesto není pro nás Postní doba dobou smutku, nebo sebelítosti. Půst totiž útočí na mé EGO, na moje Já, které se někdy dokáže pořádně roztahovat. Půst nás vede k tomu, abychom se více přiblížili k Boží lásce, která jediná je nesobecká a vidí nás, své děti, jako ty, kteří potřebují vést za ruku a kteří se stále, po celý život, potřebujeme učit podobné nezištné, nesobecké lásce, bez níž nikdo nemůže vstoupit do Božího království. Postní doba nás tedy má převychovávat k hodnotám, které jsme narušili, nebo dokonce opustili. Musíme si být vědomi toho, že naše pokání nepotřebuje Bůh jako něco za něco, ale že je potřebujeme my, abychom se jemu, Životu, více přiblížili a připodobnili.

A pak přijdou VELIKONOCE jako vrchol celého církevního roku. Jsou to svátky Boží lásky, která se vydala za nás hříšníky, která s námi a pro nás vstoupila do utrpení a do smrti, aby nám ukázala, že za tím vším těžkým je sláva Vzkříšení, povolání k novému životu s oslaveným, vzkříšeným, nebeským tělem, v království lásky, míru a pokoje.
Po čtyřicetidenní Postní době přichází oprávněně padesátidenní doba Velikonoční, ve které se máme upevnit a zdokonalit v pravé radosti Božích dětí. Mohlo by se zdát, že radost je něco samozřejmého v životě křesťana. /Samozřejmě by to tak mělo být/ Ale víme, že tomu tak není, že je mezi námi často dost smutku a pesimismu. Ona totiž ta pravá radost nesmí být stavěna na nás samotných. Ona je ovocem Ducha svatého a naší spolupráce s ním. Podobně jako sadař nedává život stromkům, ale ošetřuje je a stará se o ně a z této spolupráce pak může vzejít dobré ovoce.
Proto i pro nás je Velikonoční doba dovršena slavností Seslání Ducha svatého, kterého nám Ježíš poslal místo sebe, aby dále konal ve světě jeho dílo, všechno naplňoval a posvěcoval. Ale samozřejmě s naší spoluprací. Jak je to vše jednoduché a prosté. Ale jak my si dokážeme vše komplikovat. Holt, takoví jsme my lidé. Ale věříme, že i tak jsme v nezasloužené Boží lásce. RADUJME SE.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30.6. | Fotografie z Prvního svatého přijímání

18.6. se v našem farním kostele konala slavnost prvního svatého přijímání.
K přijímání přistoupilo 6 prvokomunikantů, 5 děvčat a jeden chlapec.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30.6. | Fotografie z Noci Kostelů

9.6. se v naší farnosti konala Noc Kostelů.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15.5. | Fotografie z křížové cesty

Na Velký pátek se již podruhé konala z iniciace místní skupinky Modliteb matek křížová cesta.
Trasa vedla od Morkůvského kříže k Příhoňskému kříži.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15.5. | Rozpis úklidu

Rozpis úklidu pro letošní rok naleznete zde pod rozpisem lektorů v sekci Bohoslužby


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3. | ÚKLID V OKOLÍ KOSTELA A FARY

tradiční jarní
ÚKLID V OKOLÍ KOSTELA A FARY
SOBOTA 25. 3. od 8:00 hod.

Hrabě, rukavice a dobrou náladu s sebou.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1. | Zveme Vás na pravidelné DĚTSKÉ MŠE SVATÉ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1. | Zveme Vás na pravidelné ADORACE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1. | BIBLICKÉ VEČERY s p. Františkem Trtílkem

Zveme Vás na BIBLICKÉ VEČERY s p. Františkem Trtílkem.
  Budou se konat každou sudou středu v měsíci - začínáme ve středu 11. 1.
  Setkávat se budeme na faře po večerní mši v 19.00 hod.  Těšíme se na Vás. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.4. | Odkaz k poslechu

Na Velikonoční pondělí (28.3) byl náš pan farář hostem Českého rozhlasu Brno v pořadu Apetýt. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout na stránkách archivu Českého rozhlasu:

Archiv pořadu Apetýt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4. | Křížová cesta na Velký pátek

Na Velký pátek se z iniciace místní skupinky Modliteb matek konala křížová cesta rodin v trase od Morkůvského kříže kolem větrného mlýna, Příhonského kříže až ke kapli sv. Barbory.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.6. | Fotografie z 1. sv. přjímání

můžete objednávat u pana Jakuba Špačka:

Jakub Špaček
soulshine-video.cz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.5. | Pozvánka na NOC KOSTELŮ 2015

I letos se bude konat v našem farním kostele sv. Vavřince.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.12. | Inspirace pro čtení z bible na internetu

Každý den publikuje britský kněz Chris Juby jednu kapitolu z Bible na Twitteru. Ale anglicky.
To se stalo inspirací i pro české čtenáře a proto navázali na tuto skvělou myšlenku.
Ale česky a někdy s obrázky..:-)

Od 1.10. tak každý den na stránkách www.biblecz.wordpress.com najdete jednu novou kapitolu z bible.

Na Twitteru @biblecz najdete každý den odkaz na novou kapitolu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stránka byla zobrazena: x